Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Ochrona środowiska

Oferujemy prowadzenie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, m.in:

  • cykliczne rozliczanie opłat oraz prowadzenie sprawozdawczości wraz z przekazaniem do odpowiednich urzędów
  • prowadzenie ewidencji odpadami
  • doradztwo w kontaktach z urzędami
  • obecność podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów działających w zakresie ochrony środowiska
  • bieżący monitoring przepisów prawnych
  • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska
  • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń
  • prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjnej
  • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych
  • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami

Obsługa firmy w zakresie ochrony środowiska to dla Państwa brak konieczności monitorowania wchodzących w życie coraz to nowych przepisów ochrony środowiska oraz wyliczania opłat. Ponadto oferujemy spokój podczas kontroli organów ochrony środowiska oraz pilotujemy sprawy urzędowe związane z ochroną środowiska.