Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Ochrona przeciwpożarowa

  • Organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Dokonujemy oceny stanowisk pracy pod kątem wymogów przeciwpożarowych
  • Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje technologiczno-ruchowe 
  • Pomagamy i uczestniczymy w prowadzeniu skutecznych próbnych ewakuacji 
  • Przygotowujemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ewakuacji przy współpracy z KPPSP
  • Opracowujemy scenariusze próbnych ewakuacji, protokoły i wnioski z ich przebiegu
  • Reprezentujemy firmy przed organami urzędowych kontroli KPPSP
  • Nadzór nad pracami pożarowo-niebezpiecznymi
  • Sprawujemy nadzór nad utrzymaniem urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic oraz dróg przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
  • Przygotowujemy przedmiotowe analizy dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej