Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Wieloletnia praktyka w badaniach, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych.

Laboratorium posiada Akredytację od 2006 roku. 

Właściwe zarządzanie systemem jakości oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zostały potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 752 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 752.

Laboratorium wykonuje badania w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości.