Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Wnioski o wydanie pozwoleń

W ramach swoich usług zapewniamy opracowania:

  • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
  • operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej,
  • wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, transportu, przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania odpadów),
  • wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej,
  • wnioski do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • zgłoszenia instalacji

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.