Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Usługi dla instytucji samorządowych

Na potrzeby instytucji samorządowych wykonujemy:

  • aktualizacje programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami,
  • raporty z realizacji programów ochrony środowiska,
  • sprawozdania z planów gospodarki odpadami,
  • inwentaryzacje oraz programy usuwania azbestu,
  • przeglądy ekologiczne,
  • raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
  • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.