Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Oceny oddziaływania na środowisko

W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

  • wykonanie raportów oceny oddziaływania na środowisko,
  • wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć,
  • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego.

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.