Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

O firmie

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (EBZBP) powstało w lutym 2002r. Mimo stosunkowo krótkiego okresu działalności zdobyło sobie wizerunek wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera.

Wizerunek ten zawdzięczamy zespołowi kompetentnych, zaangażowanych i ambitnych ludzi, którzy współtworzą organizację. 

W dziedzinie pomiarów i badań laboratoryjnych, korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki.

Posługujemy się najnowocześniejszą aparaturą pomiarową i laboratoryjną. 

Powyższe czynniki spowodowały to, że swoim zaufaniem obdarzyły nas zakłady farmaceutyczne, przemysłu ciężkiego, produkcji żywności oraz liczne średnie i małe zakłady produkcyjne zarówno polskie jak i zagraniczne mające za nadrzędny cel bezpieczeństwo prowadzonych procesów.

Misją naszej firmy jest zwiększanie satysfakcji Klientów i Partnerów poprzez dostarczanie kompleksowych usług w zakresie wynikającym z wymogów prawa pracy, prawa farmaceutycznego, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa wodnego i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.