Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Ośrodek szkoleniowy

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Szkolenia wstępne ogólne
  • Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • Szkolenia dla pracowników administracyjno – biurowych
  • Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenia dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
  • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń resuscytacji
  • Szkolenia tematyczne z zakresu bhp zgodnie z ustalonym szczegółowym programem ustalonym z Państwem
  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej