Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Obsługa BHP

Sprawujemy stały nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy:

  • Stały nadzór nad bhp i ppoż. daje Państwu pełen komfort prowadzenia działalności.
  • W ramach usług prowadzimy kompleksowo dokumentację i szkolenia bhp, pierwszej pomocy
  • Reprezentujemy firmy przed organami urzędowych kontroli
  • Służymy pomocą w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.
  • Sporządzanie i monitoring oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z najnowszymi wymogami

Opracowujemy lub opiniujemy zarządzenia, regulaminy, instrukcje dotyczących bhp

  • W zależności od Państwa potrzeb tworzymy odpowiednie wykazy, programy, działań ograniczających wpływ czynników szkodliwych
  • Przygotowujemy instrukcje i procedury dostosowane do Państwa zakładu

Dokonujemy szczegółowej analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  • Opracowujemy pełną dokumentację powypadkową zgodnie z procedurami uwzględniając współpracę z PIP, PIS i ZUS
  • Opracowujemy metody zapobiegawcze wypadkom 

Prowadzimy okresowe analizy stanu bhp wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych