Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Sekcja Badań Środowiskowych

oferuje wykonanie pomiarów w zakresie:


AKUSTYKA

 • hałas w środowisku pracy
 • poziom dźwięku pod ochronami słuchu
 • hałas infradźwiękowy w środowisku pracy
 • hałas komunalny w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • hałas pochodzący od instalacji i urządzeń
 • hałas komunikacyjny pochodzący od dróg i ulic, linii tramwajowych, linii kolejowych
 • moc akustyczna maszyny

DRGANIA

 • drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka
 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

FOTOMETRIA

 • oświetlenie miejsc pracy
 • oświetlenie awaryjne

CZYSTOŚĆ POWIETRZA

 • zapylenie na stanowiskach pracy
 • oznaczanie krystalicznej krzemionki w pyle
 • stężenie czynników chemicznych na stanowiskach pracy

ERGONOMIA

 • mikroklimat umiarkowany 
 • mikroklimat gorący
 • mikroklimat zimny
 • wydatek energetyczny

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU PRACY

 • natężenie pola elektrycznego
 • natężenie pola magnetycznego

Zakres akredytacji na www.pca.gov.pl - jak się kliknie na ten tekst czytelnik ma zostać przekierowany pod adres: http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20752