Paweł Lisowski

Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 248 00 07; fax. (41) 265 44 50; tel. 608 208 286

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki; tel. 662 295 558

biuro@ebzbp.com; www.ebzbp.com

 

       

Sekcja Badań Pomieszczeń Czystych

oferuje wykonanie pomiarów w zakresie:


POMIESZCZENIA CZYSTE I STREFY KONTROLOWANE

 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • test regeneracji - czas osiągnięcia czystości początkowej powietrza,
 • przenikalność cząstek stałych do stref wydzielonych,
 • temperatura i wilgotność względna powietrza,
 • rozkład temperatur w środowisku pracy – mapowanie 
 • nadciśnienie w pomieszczeniach
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ pomieszczeń czystych

SPRĘŻONE POWIETRZE I GAZY TECHNICZNE

 • ilość cząstek stałych,
 • obecność oleju,
 • zawartość wody, pomiar punktu rosy
 • stężenie tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • spadek ciśnienia na filtrach
 • jednorodność, równomierność oraz prędkość liniowa powietrza, 
 • strumień objętości powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,
 • określanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniach; 
 • wydajność central wentylacyjno-klimatyzacyjnych; 
 • test dekontaminacji (recovery test) 
 • pomiar sprawności instalacji wentylacyjnej, pomiar sprężu centrali
 • test dymny - wizualizacja przepływu powietrza, wyznaczanie martwych stref
 • przeglądy, regulacje i konserwacje systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych HVAC;

KOMORY LAMINARNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA
 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • prędkość liniowa powietrza pod filtrami, ocena laminarności strugi powietrza
 • testy równoległości przepływu powietrza,
 • pomiar oświetlenia
 • ocena stanu technicznego komór i dezynfekcja

DYGESTORIA

 • prędkość liniowa powietrza
 • strumień objętości powietrza wyciąganego


Zakres akredytacji na www.pca.gov.pl - jak się kliknie na ten tekst czytelnik ma zostać przekierowany pod adres: http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20752